Witamy w Polityce prywatności !

.Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz prawa i możliwości wyboru przysługujące naszym odwiedzającym i użytkownikom w odniesieniu do takich danych.

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni ją rozumiesz, przed skorzystaniem z naszych usług.

1. Przeczytaj uważnie!
Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki witryna gromadzi i wykorzystuje informacje dotyczące swoich niezarejestrowanych odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników, w tym użytkowników

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie kiedy, dlaczego i jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz wyjaśnienie Twoich praw ustawowych.Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu zastąpienia warunków umowy, jaką zawarłeś z nami, ani praw, jakie przysługują Ci na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych.

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych przed skorzystaniem z naszych Usług.Jeśli zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni ją rozumiesz, ale nie akceptujesz naszych praktyk, niezwłocznie zamknij stronę, aplikację lub usługę i nie korzystaj z naszych Usług.

2. Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy dwa rodzaje danych dotyczących naszych Odwiedzających i Użytkowników:Niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne dane dotyczące Odwiedzających lub niezidentyfikowanych Użytkowników, które mogą zostać nam udostępnione lub które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez nich z Usług („Dane nieosobowe”).Takie Dane nieosobowe nie umożliwiają nam identyfikacji Odwiedzających lub Użytkowników, od których zostały uzyskane. Gromadzone przez nas Dane nieosobowe obejmują przede wszystkim dane techniczne i zbiorcze dane dotyczące użytkowania takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.

3. Jak gromadzimy dane?

Gromadzimy dane, gdy korzystasz z Usług. Gdy korzystasz z naszych Usług, w tym gdy przeglądasz naszą Stronę internetową

Gromadzimy dane, jakie przekazujesz nam dobrowolnie. Przykładowo, gromadzimy Dane osobowe, jakie przekazujesz nam, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach bezpośrednio, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach za pośrednictwem usług zewnętrznych, takich jak Facebook lub Google, gdy dokonujesz zakupów lub rejestrujesz domeny, gdy wysyłasz lub zamieszczasz Dane osobowe w trakcie korzystania z naszych Usług lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pomocą dowolnych kanałów komunikacji.

4.Zachowywanie danych

Możemy zachować Twoje Dane osobowe (oraz Dane Twoich Użytkowników Użytkowników) przez okres, w jakim Twoje Konto Użytkownika pozostaje aktywne, zgodnie z niniejszą Polityką i stosownie do potrzeb świadczenia Ci naszych Usług.

5.Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzenia

Zwracamy uwagę, że Usługi zewnętrzne, które umieszczają pliki cookie lub wykorzystują inne technologie śledzenia poprzez nasze Usługi, mogą mieć swoje własne polityki gromadzenia i przechowywania danych.Zakres naszej Polityki prywatności nie obejmuje takich praktyk i nie mamy nad nimi żadnej kontroli.

Pliki cookies: Prawidłowe działanie niektórych z powyższych technologii wymaga pobrania niewielkiego pliku z danymi (tzw.„ciasteczka” – ang.„cookie”) i przechowywania go na Twoim urządzeniu.W sposób domyślny wykorzystujemy kilka trwałych plików cookie dla celów uwierzytelniania sesji i użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania preferencji Użytkownika (np. dotyczących języka i ustawień domyślnych), stabilności połączenia (np. do przesyłania treści, korzystania z funkcjonalności e-handlu itd.), monitorowania funkcjonowania naszych usług i kampanii marketingowych oraz ogólnego świadczenia i doskonalenia naszych Usług.

Jeśli chcesz usunąć lub zablokować pliki cookie, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi lokalizacji pliku lub katalogu, który przechowuje pliki cookie, dostępnymi w zakładce pomocy Twojej przeglądarki internetowej.Informacje o usuwaniu plików cookie